Povezave

Zavod RAKMO
www.rakmo.si

Center za mediacijo Maribor
www.cmmb.si

Center za mediacijo Novo Mesto
www.cmnm.si

Center za transformativno mediacijo in psihoterapijo
www.transformativna-mediacija.org

Slovensko združenje mediacijskih organizacij-Medios
www.medios.si

Društvo mediatorjev slovenije
www.mediacije.si

Mednarodne povezave:

Inštitut za študij transformacije konflikta
www.transformativemediation.org

Evropsko združenje za transformativno mediacijo
www.transformative-mediation.eu

Evropski inštitut za reševanje konfliktov
www.conflict-resolution.at