Publikacije

Mediacija: Marko Iršič

Knjiga je v prvi vrsti namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za mediatorje kot pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju mediacije oz. dodatno gradivo. Prav tako pa je knjiga namenjena vsem, ki jih to področje zanima in bi o mediaciji radi izvedeli več. Ugotovili boste, kaj vam mediacija ponuja oz. kakšne možnosti mediacija odpira. Če želite razreševati spore oz. konflikte na drugačen, bolj konstruktiven, sporazumen način, knjiga “Mediacija” ne sme manjkati na vaši knjižni polici.

CENA 39,90 €

Knjigo lahko naročite na spletu: http://rakmo.si/obrazci/naroilnica.html

_________________________________________________________________________

Umetnost obvladovanja konfliktov: Marko Iršič (RAZPRODANO)

“Ena od temeljnih težav pri obvladovanju konfliktov in neusklajenosti je v tem, da se usklajenost predpostavlja, čeprav je resnici na ljubo vse prej kot samoumevna. Kadar se neusklajenost pokaže, pa se namesto k iskanju rešitev pogosto zatekamo k obtoževanju, nasilju ali prekinitvi komunikacije.Ker neupravičeno predpostavljamo usklajenost, ostanemo nepripravljeni in brez moči, kadar se neusklajenost ali konflikt pokaže. Namesto, da bi tako priložnost uporabili za rast in razvoj oziroma za izboljševanje sedanjega stanja, je ista priložnost vseprevečkrat povod za sovražnost, nasilje in prekinjanje odnosov, kar je ravno nasprotno od tega, kar bi lahko bilo.”

CENA: 29,17 €

Knjigo lahko naročite na spletu: http://rakmo.si/obrazci/naroilnica.html

_________________________________________________________________________

Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju: Marko Iršič, Sabina Lenarčič

Družinska mediacija je primerna za reševanje vseh sporov povezanih z družinskimi odnosi, od vsakodnevnih vprašanj do tistih, ki bi se sicer ali se že rešujejo na sodišču. Družinska mediacija je primerna tako za razreševanje sporov in izboljševanje odnosov znotraj družine ali med bivšimi družinskimi člani, kot tudi v postopku razhajanja oz. ločevanja, pod pogojem, da si obe strani želita rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe.

Cena: 2,00 € na kos – naročilo najmanj 5 kosov

Knjižico lahko naročite na spletu: http://rakmo.si/obrazci/naroilnica.html, ali pa pišete na e-naslov: info@rakmo.si in napišete, da želite prejeti brezplačni e-knjižici: Družinska mediacija in Uvod v razreševanje konfliktov (z naročilom e-knjižice dovolim, da Zavod RAKMO uporablja zgornje podatke za obveščanje o izobraževanjih in drugih dogodkih).

_________________________________________________________________________

Mediacija v podjetjih: Marko Iršič

Mediacija je še posebej primerna metoda za razreševanje sporov in spornih vprašanj v podjetju, ker udeleženca večinoma (razen v primerih prekinitve sodelovanja) ostajata v istem delovnem okolju. Hitra rešitev spora je tako v korist obema in podjetju kot celoti.

Cena: 2,00 € na kos – naročilo najmanj 5 kosov

Knjižico lahko naročite na spletu: http://rakmo.si/obrazci/naroilnica.html, ali pa pišete na e-naslov: info@rakmo.si in napišete, da želite prejeti brezplačni e-knjižici: Mediacija v podjetjih in Šolska in vrstniška mediacija (z naročilom e-knjižice dovolim, da Zavod RAKMO uporablja zgornje podatke za obveščanje o izobraževanjih in drugih dogodkih).

_________________________________________________________________________

Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič, Irena Borštnar, Ivanka Marič, Ksenija Lorber

Šolska mediacija je mediacija, povezana s šolo in šolskim okoljem, in je namenjena v prvi vrsti učencem, šoli in staršem učencev, poleg tega pa tudi drugim subjektom, ki so s šolo tako ali drugače povezani. Mediacijo na šoli lahko vodi eden ali dva vrstniška mediatorja (v sporih med učenci), šolski mediator ali šolski mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi učenec) ali pa zunanji mediator oz. zunanji mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi šolski mediator). Vrstniška mediacija – mediacija, ki jo vodi eden ali dva vrstniška mediatorja – je torej podkategorija šolske mediacije in ima tudi zelo pomembno vlogo v šolskem okolju.

Cena: 2,00 € na kos – naročilo najmanj 5 kosov

Knjižico lahko naročite na spletu: http://rakmo.si/obrazci/naroilnica.html, ali pa pišete na e-naslov: info@rakmo.si in napišete, da želite prejeti brezplačni e-knjižici: Šolska in vrstniška mediacija in Mediacija v podjetjih (z naročilom e-knjižice dovolim, da Zavod RAKMO uporablja zgornje podatke za obveščanje o izobraževanjih in drugih dogodkih).

_________________________________________________________________________

Paket 3 knjižic:

Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju: Marko Iršič, Sabina Lenarčič
Mediacija v podjetjih: Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija: Marko Iršič, Irena Borštnar, Ivanka Marič, Ksenija Lorber

Cena: 5,00 €

Paket treh knjižic lahko naročite na spletu: http://rakmo.si/obrazci/naroilnica.html