Reference

Marko Iršič
predavatelj, mediator in trener mediatorjev

V Leuvenu (Belgija) je končal študij iz pedagoških znanosti, v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih konfliktov. Izobraževal se je tudi na področju obvladovanja konfliktov, mediacije, kognitivno vedenjske terapije, partnerske/zakonske terapije in psihologije motivacije. 

Na področju obvladovanja konfliktov se je razen študija usposabljal tudi v okviru Friedensbüro-ja iz Salzburga, Evropskega inštituta za razreševanje konfliktov (European Institute for Community-Based Conflict Resolution), Fondacije Ridgewood (Ridgewood foundation) inštituta za študij transformacije konflikta (Institute for study of conflict transformation).

Usposabljal se je tudi na področju poslovne komunikacije in pri INLPTA pridobil mednarodno licenco mojstra Nevro-Lingvističnega Programiranja.


Razvil je 
metodo RAKMO (razvoj konstruktivnih medosebnih odnosov), na podlagi katere vodiseminarje doma in v tujini. Marko Iršič je tudi ustanovitelj Zavoda RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo) in avtor knjig: Umetnost obvladovanja konfliktov in Mediacija in več knjižic o obvladovanju konfliktov in mediaciji. Razvil je 20 urni program delavnic za dijake in osnovnošolce s področja obvladovanja konfliktov in zasnoval projekt Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov.

Je aktiven mediator ter mentor in trener mediatorjev v pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Je pobudnik ustanovitve in Predsednik Strokovnega sveta Združenja mediacijskih organizacij Slovenije – MEDIOS, Predsednik Slovenskega združenja za transformativno mediacijo in predsednik sekcije mediatorjev v nevladnih in gospodarskih organizacijah ter sekcije za transformativno mediacijo ter trener pri Društvu mediatorjev Slovenije.

Sodeloval je pri oblikovanju standardov za izvajanje mediacijskih usposabljanj in standardov za izvajanje mediacij ter pri pripravi bele knjige o mediaciji.

Kot predavatelj je sodeloval na več mednarodnih konferencah o mediaciji in kot predsednik organizacijskega odbora sodeloval pri organizaciji 1. mednarodnega kongresa o transformativni mediacij v letu 2011.